КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

 

вул. Академічна, 9; каб.78
e-mail fkafedra@onua.edu.ua
телефон 2359,2360, 719-87-95

Графік явочних днів викладачів кафедри:
Понеділок: 15.00 – 17.00
П’ятниця: 14.00 – 16.00

фото завідувача ЄременкоСМАЗНОВА
Ірина Сергіївна
в.о. завідувача кафедри
доктор юридичних наук, доцент

Кафедра філософії долучає студентів до інтелектуальних скарбів людства, які накопичувалися понад дві з половиною тисячі років, і які упредметнюються в корпусі філософських наук.

Долучення до джерел мудрості тисячоліть дозволяє побудувати цілісний, несуперечливий світогляд, який є необхідною і достатньою умовою всебічної самореалізації в сучасному світі не лише юриста, політолога, соціолога, журналіста, психолога, а й людини як такої.

Конкретизація набутків філософського знання в навчанні майбутніх фахівців своєї справи відбувається через формування логічно правильного мислення, методу дослідження світу, який адекватний складній досліджувальній реальності, та бездоганної логічної аргументації.

Дисципліни, які забезпечуються кафедрою: Філософія, Історія філософії, Світові релігії та культи, Релігієзнавство, Соціальна філософія, Основи наукових досліджень, Методологія галузевих наук, Філософські основи наукових досліджень, Логіка, Практична логіка, Логіко-комунікативна культура професійної аргументації, Професійна етика юриста, Професійна етика соціолога, Соціальна антропологія, Методологія системного підходу і наукових досліджень, Філософська антропологія, Етика за професійним спрямуванням, Філософія політики, Сучасні філософсько-правові доктрини, Професійна етика, Професійна етика правоохоронних органів, Теоретичні проблеми боротьби з тероризмом.

спільне фото кафедри філософії