КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ДЕТЕКТИВНОЇ
ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Адреса: м Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23, (каб. 105, 106)
тел .: (048) 719 87 62

e-mail: criminal_process@onua.edu.ua

https://www.facebook.com/groups/1004354769678777/

Графік роботи кафедри:
Пн.-Пт. (08.30-18.00)

АРКУША
Лариса Ігорівна
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, професор

Сьогодні кафедра кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності є однією з найпотужніших в університеті, здійснюючи підготовку студентів усіх спеціальностей з дисциплін кримінально-процесуального циклу. Організаційно кафедра входить до складу факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) і налічує 21 викладача, серед яких 2 доктори та 19 кандидатів наук.

Провідним напрямком наукової та педагогічної діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих кадрів для роботи в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної прикордонної служби України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України та інших правоохоронних та правозахисних структурах. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно бере участь в організації та проведенні лекцій та тренінгів для працівників судових та правоохоронних органів з метою підвищення їх кваліфікації.

Кафедра кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності забезпечує викладання нормативної дисципліни «Кримінальний процес», а також цілого ряду спеціальних курсів, серед яких: теорія доказів у кримінальному провадженні; складання процесуальних документів в кримінальному провадженні; міжнародно-правова допомога у кримінальному провадженні; проведення слідчих (розшукових) дій; досудове розслідування; судове провадження; кримінально-процесуальні акти; адвокат при здійсненні судового контролю в досудовому розслідуванні; основи детективної та оперативно-розшукової діяльності; міжнародне співробітництво в кримінальному судочинстві; використання практики ЄСПЛ в кримінальному провадженні; повноваження слідчого судді; захист прав ЄСПЛ у кримінальному процесі; захист і представництво в кримінальному провадженні; кримінальний процес європейських країн; таємні операції у правоохоронній діяльності.

Змістовне наповнення навчальних дисциплін, що забезпечуються кафедрою, відображає основні проблеми сучасної кримінально-процесуальної доктрини України.