КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ
НУ «ОЮА»

 

Адреса: м. Чернівці, вул. Г. Сковороди, 7 (каб. 303)
Телефон: (099)076-04-16

E-mail: kaf-tdp@ukr.net

Графік роботи кафедри:
Пн.–Пт. (09.00-18.00)

ЦУРКАН-САЙФУЛІНА
Юлія Василівна
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, доцент

Кафедра теорії та історії держави і права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» створена 1 жовтня 2010 року на підставі наказу ректора Національного університету «Одеська юридична академія» з метою забезпечення викладання фундаментальних дисциплін.  

Кафедра забезпечує викладання циклу фундаментальних дисциплін, які формують у студентів ґрунтовні знання в галузі правознавства, а також сприяють розробці необхідної загальнотеоретичної та історико-правової бази викладання професійно орієнтованих юридичних дисциплін. Для співробітників кафедри вельми характерним є прагнення до постійного професійного зростання.

Основним напрямком викладацької та науково-дослідної роботи кафедри є загальнотеоретична юриспруденція, актуальні проблеми сучасної держави і права, особливості систематизації права в умовах глобалізації. Значна увага кафедри приділяється вивченню процесу становлення та змісту проблем філософії права, а також проводиться робота над проблемою правильного в логічному відношенні мислення в юридичній теорії і практиці.

На кафедрі викладається 25 навчальних дисциплін: загальнотеоретична юриспруденція, методологія юриспруденції, порівняльне правознавство, історія держави та права України, історія держави та права зарубіжних країн, етика за професійним спрямуванням, історія Одеської школи права, соціально-політичні процеси, логіка, українська мова (за професійним спрямуванням), філософія, англійська мова, німецька мова, основи соціальних комунікацій, ораторське мистецтво, основи правових досліджень, аналізу та письма, латинська мова, історія української культури, професійна етика юриста, професійна етика працівників правоохоронних органів, основи економічної теорії, фізичне виховання, юридична психологія, адвокатура, церковне право.

Завдяки опануванню цих предметів вирішується проблема розуміння закономірностей розвитку держави і права, забезпечується підвищення рівня правової культури та удосконалення професійної юридичної діяльності, вони є ефективним засобом формування світогляду і методологічної орієнтації спеціалістів юридичного профілю. Значна частина навчальних дисциплін забезпечена навчальними та навчально-методичними розробками викладачів кафедри.