КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ
НУ «ОЮА»

 

Адреса: м. Чернівці, вул. Г. Сковороди, 7 (каб. 207)
Телефон: (099)728-73-81

Електронна адреса: kafkrim@ukr.net

Графік роботи кафедри:
Пн.–Пт. (09.00-18.00)

ЮРЧИШИН
Василь Миколайович
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, доцент

Кафедра кримінальної юстиції Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» заснована в жовтні 2010 року. Кафедра є однією з провідних в інституті тому, що забезпечує якісну підготовку студентів денної та заочної форми навчання. Викладання кримінально-правових дисциплін забезпечують не тільки викладачі-теоретики, але і значна частина викладачів-практиків. Для співробітників кафедри вельми характерним є прагнення до постійного професійного зростання.

Кафедра є однією з провідних в інституті тому, що забезпечує якісну підготовку студентів денної та заочної форми навчання. Викладання кримінально-правових дисциплін забезпечують не тільки викладачі-теоретики, але і значна частина викладачів-практиків.

Кафедра є однією з провідних в інституті тому, що забезпечує якісну підготовку студентів денної та заочної форми навчання. Викладання кримінально-правових дисциплін забезпечують не тільки викладачі-теоретики, але і значна частина викладачів-практиків.

На кафедрі викладається 46 навчальних дисциплін: Кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика, кримінологія, кримінальне виконавче право, судові та правоохоронні органи України, адвокатура України, прокуратура України, судова медицина та психіатрія, основи слідчої діяльності, запобігання злочинності неповнолітніх, основи оперативно-розшукової діяльності, прийняття кримінально-процесуальних рішень, автоматизоване робоче місце слідчого, судовий контроль у кримінальному судочинстві, міжнародне співробітництво у кримінальному судочинстві, практика призначення покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, форми реалізації кримінальної відповідальності, конвенційні злочини, протидія груповій злочинності, теорія доказів у кримінальному провадженні, сучасні проблеми Загальної частини кримінального права України, кваліфікація злочинів проти громадського порядку та громадської безпеки, методика і тактика розслідування злочинів, кваліфікація злочинів у сфері економіки, досудове розслідування, судове провадження, протидія транснаціональній злочинності, кримінологічна безпека економічної діяльності, правоохоронна та правозахисна система України, Віктимологічна профілактика злочинів, відповідальність за злочини проти громадської безпеки та громадського порядку, кваліфікація майнових злочинів, складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні, проведення слідчих ( розшукових) дій, запобігання рецидивній злочинності, виявлення та розслідування корупційної та організованої злочинної діяльності, організація та тактика діяльності кримінальної поліції у протидії злочинам, інноваційні напрямки криміналістичних досліджень: теорія та практика,інституціональна кримінологія, поліграф та психофізіологічна діагностика особи, проблеми сучасного кримінального права, кваліфікація злочинів проти прав та свобод людини, розслідування злочинів по «гарячих слідах», кримінально-правова характеристика злочинів пов’язаних з терористичною діяльністю, кваліфікація злочинів проти правосуддя, використання практики ЄСПЛ у кримінальному провадженні, правозахисна система України.

Головним завданням науково-дослідної роботи кафедри є розробка найважливіших проблем юридичної науки з урахуванням нових соціально-економічних відносин і завдань.