КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ
НУ «ОЮА»

 

Адреса: м. Чернівці, вул. Г. Сковороди, 7 (каб. 207)
Телефон: (099)728-73-81

Електронна адреса: kafkrim@ukr.net

Графік роботи кафедри:
Пн.–Пт. (09.00-18.00)

ЮРЧИШИН
Василь Миколайович
завідувач кафедри
доктор юридичних наук, доцент

Наказом ректора Національного університету «Одеська юридична академія» 1 жовтня 2010 року була створена кафедра спеціально-правових дисциплін.  В жовтні 2012 року кафедра отримала назву кримінально-правових дисциплін, а в червні 2016 року перейменована на кафедру кримінальної юстиції. Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, доцент Юрчишин Василь Миколайович.

Кафедра є однією з провідних в інституті тому, що забезпечує якісну підготовку студентів денної та заочної форми навчання. Викладання кримінально-правових дисциплін забезпечують не тільки викладачі-теоретики, але і значна частина викладачів-практиків. Для співробітників кафедри вельми характерним є прагнення до постійного професійного зростання.

На кафедрі викладається 27 навчальних дисциплін: Кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика, кримінологія, кримінально-виконавче право, проблеми кримінально процесу, основи слідчої діяльності, оперативно-розшукова профілактика, теорія доказів у кримінальному провадженні, тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності, кваліфікація злочинів проти прав та свобод людини, злочини проти основ національної безпеки, кваліфікація злочинів  проти особи, судове провадження,  віктимологічна профілактика злочинів, відповідальність за злочини проти громадської безпеки та громадського порядку, кваліфікація майнових злочинів, складання процесуальних документів у досудовому розслідуванні, проведення слідчих ( розшукових) дій, виявлення та розслідування корупційної та організованої злочинної діяльності, виявлення та розслідування корупційних злочинів, поліграф та психофізіологічна діагностика особи, проблеми сучасного кримінального права, розслідування злочинів по «гарячих слідах», теорія та практика реалізації кримінально-процесуальних актів, повноваження прокурора в досудовому розслідуванні, методика і тактика розслідування злочинів.

Головним завданням науково-дослідної роботи кафедри є розробка найважливіших проблем юридичної науки з урахуванням нових соціально-економічних відносин і завдань.