КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ
НУ «ОЮА»

 

Адреса: м. Чернівці, вул. Г. Сковороди, 7 (каб. 305)
Телефон: (050)910-70-57

E-mail: caf.civillaw@gmail.com

Графік роботи кафедри:
Пн.–Пт. (09.00-18.00)

МАНЖОСОВА
Олена Вікторівна
завідувач кафедри
кандидат юридичних наук, доцент

Кафедру цивільно-правових дисциплін було створено в жовтні 2012 року шляхом реорганізації кафедри спеціально-правових дисциплін. Кафедра є одним з структурних підрозділів Чернівецького юридичного інституту.

Завідує кафедрою цивільно-правових дисциплін Олена Вікторівна Манжосова – кандидат юридичних наук, доцент. Викладає навчальні дисципліни: «Цивільне та сімейне право», «Цивільне право», «Договірне право», «Основи римського приватного права». Є автором понад 30 наукових та навчально-методичних праць, серед яких – 3 навчальних посібника.

Колектив кафедри цивільно-правових дисциплін складають: 1 доктор юридичних наук, 3 кандидатів юридичних наук, з яких 3 доцента.

Кафедра цивільно-правових дисциплін активно співпрацює з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Інститутом держави і права імені В.М. Корецького, Національним університетом біоресурсів і природокористування, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Всеукраїнською громадською організацією "Асоціація українських правників".

Навчально-методична робота кафедри цивільно-правових дисциплін полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі права, удосконаленні викладання навчальних дисциплін, підвищенні педагогічної майстерності викладачів. Основними напрямами навчально-методичної роботи кафедри є:

1) розширення використання у навчальному процесі сучасної монографічної літератури, інших наукових видань вітчизняних та зарубіжних авторів;

2) вдосконалення існуючих, розробка й затвердження у відповідному порядку нових робочих навчальних програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі;

3) участь в конференціях, самітах, круглих столах;

4) наукове керівництво магістерськими роботами тощо.

На кафедрі викладається 33 навчальні дисципліни: аграрне право, виконавче провадження, відповідальність суб’єктів господарювання в господарській діяльності, господарське право, господарське процесуальне право, господарські договори, актуальні проблеми банкрутства (неспроможності) у праві України, доказування та докази у цивільному судочинстві, зобов’язання відшкодування шкоди, альтернативні засоби захисту цивільних прав, особливості захисту учасників сімейних відносин, екологічне право, електронне судочинство, земельне право України, медіація і третейський розгляд, нотаріат України, основи римського приватного права, особливості розгляду сімейних спорів, право соціального забезпечення, природноресурсове право, проблеми цивільного та сімейного права, проблеми цивільного процесу, розгляд окремих категорій цивільних справ у судах, сімейне право, договірне право, правове регулювання діяльності юридичних осіб, трудове право, цивільне право, цивільне та сімейне право, цивільний процес, основи цивільного судочинства, цивільно-правовий захист немайнових прав фізичних осіб, юридичний супровід бізнесу.