ПЕРЕЧЕНЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАМ

 


З метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців
за спеціальністю 052 "Політологія"
за другим (магістерським) ступенем вищої освіти,
просимо Вас розглянути проект освітньої програми