Історія
кафедри

 

Історія кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури нерозривно пов'язана із розвитком Національного університету «Одеська юридична академія».

Створення кафедри у січні 1998 року первісно під назвою " кафедра організації судових та правоохоронних органів" було обґрунтованим та вчасним кроком у руслі тієї величезної науково-практичної роботи, яка розгорнулася у державно-правовій сфері життя суспільства у зв'язку з реалізацією судово-правової реформи. Кафедра входила до складу судово-адміністративного факультету.

Науково-дослідна робота кафедри у період 1998-2017 рік здійснювалася за напрямами: «Удосконалення діяльності судових та правоохоронних органів як елемент реалізації судово-правової реформи в Україні»; «Реалізація принципу верховенства права й оптимізація правоохоронної та правозахисної систем України»; «Правові аспекти судово-правової реформи в Україні»; «Шляхи вирішення проблем судової влади, правоохоронних органів та адвокатури в умовах євроінтеграції України».

Зберігаючи традиції Одеської школи права, вчені кафедри виховали багато поколінь студентів та аспірантів. Наукові праці та викладацька діяльність співробітників кафедри є вагомим внеском у розвиток юридичної науки та освіти.

Значний внесок у становлення кафедри, справу підготовки фахівців для судових та правоохоронних систем України внесли відомий вчений, Заслужений юрист України, державний радник юстиції 3-го класу, професор кафедри Григорій Михайлович Ясинський, Одинцов Генріх Іванович - працював старшим викладачем на кафедрі організації судових та правоохоронних органів України з часу її створення і до останніх днів свого життя, Репула Сергій Іванович - полковник міліції, колишній начальник Одеського міського управління внутрішніх справ, викладав навчальні дисципліни «Судові та правоохоронні органи України», «Діловодство в судових та правоохоронних органах».

Важлива роль у становленні кафедри належить професору Мінасу Рамзесовичу Аракеляну, який здійснював наукову та викладацьку діяльність на кафедрі з 1998 по 2007 рік. Професором М.Р. Аракеляном було розроблено курс «Адвокатура Україна» та підготовлено перший навчально-методичний посібник з зазначеної дисципліни.

З 1998 по 2015 рік кафедрою завідував професор Юрій Євгенович Полянський. На сьогодні Ю.Є. Полянський — ректор Міжнародного гуманітарного університету. За час своєї наукової діяльності Ю.Є.Полянський опублікував більш ніж 100 наукових праць.

У 2015 року кафедру очолила доцент Нана Мезенівна Бакаянова - Відомий адвокат, секретар дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області (2012-2017 р.р., обрана повторно у 2017 р.), делегат 1-4 З'їздів адвокатів України.

З 2010 року кафедра є співорганізатором щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Адвокатура: історія, сучасність та майбутнє». Щорічно результати наукових досліджень вчених кафедри обговорюються на круглих столах, які присвячені актуальним питанням організації та діяльності адвокатури, та відбуваються за участі адвокатів, суддів, прокурорів.

У 2016 році кафедру було перейменовано на кафедру організації судових, правоохоронних органів та адвокатури. Також з 2016 року входить до складу факультету адвокатури.

Співробітники кафедри приймають активну участь у заходах Національної асоціації адвокатів України, які присвячені удосконаленню законодавства.