Студенти коледжу навчаються в новому триповерховому корпусі, загальною площею 4859 кв.м., розташованого за адресою: провулок Бисквітний, 3, в якому нараховується 45 аудиторій, з них 5 комп’ютерні, в яких установлено 74 сучасних комп’ютери.

Також обладнано спортивний комплекс, котрий має різноманітні спортивні зали: тренажерні, тенісні, фітнес-зали та інші.

Крім того, студенти користуються спортивною базою та стадіоном, спортзалами, тирами, критим кортом спортивного комплексу університу. Завдяки спортивній матеріально-технічній базі, а також висококваліфікованим викладачам фізичного виховання (усі викладачі фізичного виховання майстри спорту або кандидати в майстри спорту) студенти юридичного коледжу посідають призові місця на міжнародних, міських та обласних змаганнях та конкурсах. При коледжі діє сучасне кафе на 200 місць.

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності здійснюється бібліотекою університету, книжний фонд якої складає понад 500 тис. екземплярів сучасної наукової, навчально-методичної й художньої літератури понад 2 тис.

Згідно з наказом Міністерства освіти України в серпні 1997 року був створений навчальний комплекс вищих і професійних навчальних закладів на базі Юридичного інституту ОДУ і вищого професійного училища № 1. Це був перший навчальний комплекс такого типу в Україні. Указом Президента України від 2 грудня 1997 року створена Одеська державна юридична академія, в складі якої продовжило свою діяльність училище.

Для ранньої професійної орієнтації учнів, реалізації принципів ступеневої освіти, забезпечення загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих кадрах, оновлення змісту освіти рішенням Вченої ради академії в квітні 1998 року на базі училища № 1, входило до складу навчального комплексу академії як її структурний підрозділ, було створено юридичне училище. Положення про училище було прийнято на засіданні Вченої ради академії, погоджено з управлінням освіти Одеської державної адміністрації та затверджено Міністерством освіти України. У січні 2006 року відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та положенням «Національної доктрини розвитку освіти в XXI столітті» з метою якісного підвищення рівня підготовки фахівців юридичне училище було перетворено в юридичний коледж. Так, випереджаючи час і після входження України в єдиний європейський освітній простір, Президент Одеської юридичної академії академік Ківалов С.В. стояв на основі формування нових пріоритетів у підготовці висококваліфікованих юристів до практичної діяльності.