Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації галузі знань 0301 "Соціально-політичні науки", спеціальності 8.030101 "Соціологія за видами діяльності" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації галузі знань 0301 "Соціально-політичні науки", спеціальності 8.030101 "Соціологія за видами діяльності" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"

e-mail Друк

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації галузі знань 0301 "Соціально-політичні науки", спеціальності 8.030101 "Соціологія за видами діяльності" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" в Національному університеті "Одеська юридична академія". та додатки до нього у прикріплених файлах

Висновок експертної комісії
Додатки до висновку

 

Про нас Документація щодо діяльності університету Документи про освітню діяльність Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації галузі знань 0301 "Соціально-політичні науки", спеціальності 8.030101 "Соціологія за видами діяльності" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"