Інформація для вступників

Інформація для вступників

e-mail Друк

Основні завдання навчального процесу Центру підготовки магістрів публічної служби та професійних суддів складаються в організації гармонійного і збалансованого вивчення фундаментальних і прикладних дисциплін в трьох напрямках підготовки: правовому, економічному та спеціальному.

У Центрі підготовки магістрів публічної служби та професійних суддів Національного університету «Одеська юридична академія» здійснюється підготовка магістрів за спеціальностями 281 «Публічне управління та адміністрування» та 081 «Право».

Право на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за заочною формою за державним замовленням мають особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та обіймають посади державної служби, що належать до 6-9 групи оплати праці або віднесені до п’ятої-сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії.

Навчання, за фахом 281 «Публічне управління та адміністрування» за денною формою здійснюється на контрактній основі.

На навчання для отримання ступеня магістра за фахом 081 «Право» приймаються особи, які отримали диплом бакалавра, спеціаліста або магістра за спеціальністю 081 «Право» або 6.030401 «Правознавство» при умові складання єдиного вступного іспиту (ЗНО з іноземної мови, одна на вибір: англійська, німецька, французька, іспанська) та єдиного фахового вступного випробування (ЗНО з права).

Також на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які отримали диплом бакалавра, спеціаліста або магістра за спеціальністю 082 «Міжнародне право» /6.030202 «Міжнародне право» та 262 «Правоохоронна діяльність» /6.030402 «Правоохоронна діяльність» за умови успішного проходження додаткового фахового вступного випробування, єдиного вступного іспиту (ЗНО з іноземної мови) та єдиного фахового вступного випробування (ЗНО з права).

На навчання для отримання ступеня магістра за фахом 081 «Право» приймаються особи, які отримали ступінь бакалавра за спеціальністю 051 «Економіка» і спеціальності, які були віднесені до галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра» за умови проходження курсів з основ правознавства на підготовчому відділенні Центру організації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи Університету, успішного складання додаткового фахового вступного випробування, єдиного вступного іспиту (ЗНО з іноземної мови) і єдиного фахового вступного випробування (ЗНО з права).

Зареєструватися на єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування (тобто ЗНО для магістрів), а також отримати додаткові роз’яснення можна в Приймальній комісії Університету.

Вступнику Вступ до магістратури державної служби