Erasmus+ Академическая мобильность

Erasmus+ Академическая мобильность

Студенти Національного університету «Одеська юридична академія» запрошуються до участі у програмі Еразмус + Опція К1 (кредитна мобільність)

E-mail Печать

2018 10 24-1Університет імені Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва) в рамках реалізації програми Еразмус+ Опція К1 (кредитна мобільність) пропонує стипендію на навчання тривалістю 5 місяців для одного студента Національного університету «Одеська юридична академія».

Термін реалізації мобільності – ІІ семестр 2018/2019 навчального року.

Університет імені Миколаса Ромеріса – один з найбільших литовських ЗВО. Він був заснований на базі Юридичного університету Литви і носить ім'я батька литовського конституційного права. Університет імені Миколаса Ромеріса спеціалізується на соціальних і гуманітарних науках. Університет займає провідне місце в галузі інтернаціоналізації, має високий рейтинг на міжнародному рівні, співпрацює з більш ніж 200 іноземними ЗВО.

Студент Національного університету «Одеська юридична академія» може розраховувати на загальну стипендію у розмірі 2550 євро, а також на компенсацію транспортних витрат у розмірі до 275 євро (остаточна компенсацію визначається в залежності від дистанції між Одесою та Вільнюсом).

В конкурсі можуть брати участь громадяни України, які є студентами денної форми навчання 2,3,5 курсів Національного університету «Одеська юридична академія».

Основні вимоги до претендентів: наявність міжнародно визнаного сертифіката, що засвідчує володіння англійською мовою на рівні не менш B2; високі показники у навчанні та за наявності у науковій діяльності; досвід участі у міжнародних освітніх програмах; спроможність перебувати безперервно у Литві протягом ІІ семестру 2018/2019 навчального року.

Термін подання заявок прецедентами – 15 листопада 2018 року.

Більш детальну інформація про стипендію ви можете отримати у відділі міжнародних зв’язків Національного університету «Одеська юридична академія» або на сайті Національного Еразмус офісу: http://erasmusplus.org.ua

 

Возможности в области академической мобильности в рамках программы Erasmus + в первом семестре 2018/2019 учебного года

E-mail Печать

В рамках программы Европейского Союза ERASMUS + (Опция К1) партнерских договоров Национального университета «Одесская юридическая академия» в первом семестре 2018/2019 учебного года студенты университета могут принять участие в следующих программах академической мобильности.

1. Обучение в течение семестра одного студента в Университете 19 Мая
(г. Самсун, Турция).

Программа Эразмус + возмещает студент дорожные расходы в размере 275 евро, а также ежемесячно предоставляет стипендию в размере не менее 800 евро.

Требования программы ERASMUS + для студентов, желающих принять участие в этом виде академической мобильности: быть студентом 2-6 курса дневной формы обучения по специальности «политология» или «социология», иметь средний балл успеваемости не менее «4», владеть английским языком на уровне B2 или турецким языком на уровне не менее В1, что подтверждается международно признанным сертификатом или университетским тестированием.

Заявки на участие в программе академической мобильности принимаются отделом международных связей до 2 июля 2018!

2. Обучение в течение семестра на юридическом факультете Загребского университета (ведущего университета Хорватии) двух студентов магистратуры факультета международно-правовых отношений.

Программа Эразмус + возмещает студенту НУ «ОЮА дорожные расходы, а также ежемесячно предоставляет стипендию в размере не менее 800 евро.

Требования программы ERASMUS + для студентов, желающих принять участие в этом виде академической мобильности: быть студентом 1 или 2 курса магистратуры факультета международно-правовых отношений, специализация «международное и европейское право», иметь средний балл успеваемости не менее «4», владеть английским языком на уровне B2, что подтверждается международно признанным сертификатом или университетским тестированием.

Заявки на участие в программах академической мобильности принимаются отделом международных связей до 7 мая 2018!

Стажировка в Загребском университете в рамках программы ERASMUS + Опция К 1

E-mail Печать

В рамках программы ERASMUS + Опция К 1 доцент кафедры национальной экономики, к.э.н. Редина Евгения Валентиновна с 19 по 23 марта 2018 года прошла стажировку на базе факультета «Экономика и бизнес» Загребского университета (Хорватия).

В рамках программы стажировки были проведены встречи с представителями факультета по дисциплинам «Microeconomics» «International economics», «Marketing», что позволило ознакомиться с организацией учебного процесса, особенностями научной работы, методами преподавания дисциплин на национальном и английском языках в Загребском университете.

Доцент Редина Е.В. получила возможность ознакомиться с методическим обеспечением учебных дисциплин, которые преподаются в Загребском университете на английском языке, с целью адаптации опыта иностранных коллег к условиям преподавания экономических дисциплин в Национальном университете «Одесская Юридическая Академия». Изучение опыта методической работы позволит на высоком уровне подготовить методическое обеспечение для специальности 073 «Менеджмент» (специализация «Международный бизнес») и развить имеющиеся методические разработки для студентов специальности «Право».

Многочисленные встречи с преподавателями и научными сотрудниками Загребского университета позволили заложить базу для расширения взаимовыгодного сотрудничества в научной сфере и области подготовки высококвалифицированных специалистов по различным направлениям.

Читать полностью

НОВОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ

E-mail Печать

Начало 2018 года Национальный университет «Одесская юридическая академия» встретил новыми достижениями в области академической мобильности.

В рамках программы ERASMUS+ Опция K1 Кредитная мобильность студент магистратуры факультета международно-правовых отношений Вадим Киров получил возможность пройти обучение на протяжении весеннего семестра в Анатолийском университете (крупнейшем государственном университете Турции).

 

НОВОСТИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ERASMUS+

E-mail Печать

Начало 2018 года коллектив Национального университета «Одесская юридическая академия» встретил новыми достижениями в области в академической мобильности, получив в рамках программы ERASMUS+ Опция K1 грант на стажировку трех преподавателей, представляющих такие области знаний как юриспруденция, международные отношения и экономика, в Загребском университете (Хорватия).

Получение данного гранта стало логическим продолжением сотрудничества между Национальным университетом «Одесская юридическая академия» с Загребским университетом в рамках Проекта TEMPUS IV «European and International Law Master Programme Development in Eastern Europe» в 2013-2017 годах, благодаря которому в Одессе была открыта инновационная англоязычная магистерская программа по международному праву и праву Европейского Союза.

Читать полностью

Страница 1 из 3

Главная